1. Adviestrajecten

Onze dienstverlening start met een passend advies. Wij bieden twee verschillende soorten adviestrajecten: een quickscan en een nulmeting volgens de NEN2767. Tijdens de adviestrajecten wordt er inzicht verkregen in de huidige staat van de daken. Bovendien worden de mogelijkheden voor verduurzaming in kaart gebracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om isolatieverbeteringen, energieopwekking of het toepassen van milieubesparende maatregelen.

Nulmeting volgens de NEN2767

Naast quick-scans voeren wij ook nulmetingen volgens de NEN2767 uit. Deze gestandaardiseerde nulmeting gaat verder dan de quick-scan omdat hierbij alle dakonderdelen zorgvuldig bekeken en beoordeeld worden. Aan de hand van een gestandaardiseerde lijst worden de mogelijke gebreken in kaart gebracht. Hierbij wordt bovendien een inschatting van de ernst en intensiteit van de gebreken gegeven.

Onze NEN2767 nulmetingen worden via gestandaardiseerde applicaties uitgevoerd (zoals ZOHO, Dakota, en O-Prognose). Deze applicaties geven aan wanneer en waar welk onderhoud nodig is, en wat de kosten zijn. Wij verzorgen de inspecties op het dak en zorgen dat de juiste informatie in de app komt te staan. Als opdrachtgever kun je direct inzien wat de staat van de complexen is.

In de app worden bovendien verschillende onderhoudsvarianten inzichtelijk gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om de kosten van verschillende opties te vergelijken. Op deze manier kun je als opdrachtgever de juiste beslissingen maken over toekomstige investeringen.

Een passend advies vormt de basis van een langdurige samenwerking.