2. Ontwerp & Engineering

Wanneer de nulmeting is uitgevoerd en het advies besproken is met de opdrachtgever wordt dit advies omgezet naar een technisch ontwerp. In ons ontwerp wordt alles tot in detail uitgewerkt in Autocad en/of Revit. Bovendien houden wij in het ontwerp rekening met verschillende bouwfysische aspecten van daksystemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan daglichttoetreding, ventilatie, energieprestatie, luchtdichtheid en koude bruggen. Wij ontwerpen onze duurzame daksystemen aan de hand van een aantal stappen:

Schets- en definitief ontwerp

Wij starten met het tekenen van een schetsontwerp in AutoCad. Het duurzame dak wordt dan in grote lijnen geschetst en vervolgens getoetst bij de opdrachtgever. Tijdens de schetsfase worden verschillende mogelijke toepassingen uitgewerkt.

 

Wanneer alle partijen akkoord hebben gegeven wordt het definitieve ontwerp vastgesteld. Dit definitieve ontwerp dient als leidraad voor het dakrenovatietraject.

 

Een goed ontwerp, is het halve werk.