2. Ontwerp & Engineering

Wanneer de nulmeting is uitgevoerd en het advies besproken is met de opdrachtgever wordt dit advies omgezet naar een technisch ontwerp. In ons ontwerp wordt alles tot in detail uitgewerkt in Autocad en/of Revit. Bovendien houden wij in het ontwerp rekening met verschillende bouwfysische aspecten van daksystemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan daglichttoetreding, ventilatie, energieprestatie, luchtdichtheid en koude bruggen. Wij ontwerpen onze duurzame daksystemen aan de hand van een aantal stappen:

Schetsontwerp

Wij starten met het tekenen van een schetsontwerp in AutoCad. Het duurzame dak wordt dan in grote lijnen geschetst en vervolgens getoetst bij de opdrachtgever. Tijdens de schetsfase worden verschillende mogelijke toepassingen uitgewerkt.

Werktekeningen / 3D Engineering

Indien er sprake is van een prefabriceringsproject, kunnen de ontwerptekeningen omgezet worden naar gedetailleerde 3D werktekeningen (ontworpen in Revit). Hiermee wordt het duurzame dak ontwikkeld, gemodelleerd en tot in detail voorbereid voor de productie. Het ruimtelijke inzicht dat een 3D tekening biedt vele voordelen!

Een goed ontwerp, is het halve werk.