4. Bewonerscommunicatie

De bewoner voorzien van een comfortabele en duurzame woning is waar wij het uiteindelijke allemaal voor doen! Daarom vinden wij het belangrijk bewoners al vanaf het eerste moment te betrekken bij het renovatieproject. We werken graag samen met een opdrachtgever aan een strategisch communicatieplan voor bewonerscommunicatie.

In dit strategisch plan starten we met het analyseren van de doelgroep: Welke mensen wonen er in de wijk? Wat zijn hun behoeftes en hoe willen zij dat er met hen gecommuniceerd wordt? Aan de hand van deze informatie formuleren wij een kernboodschap. Rondom deze boodschap ontwikkelen we een bewonerscampagne die herkenbaar is en tot leven komt in de wijk.

Bewonerscommunicatie Dakenstroom

Als vaste partner van Dakenstroom ontwikkelden we voor Casade een bewonersvideo. Op deze manier weten de bewoners precies wat hen te wachten staat en worden ze geenthousiasmeerd voor het programma.

 

Bewoners
willen écht
gehoord worden.