Expertises

Ons team bestaat uit een gedreven club van professionals met jarenlange ervaring in groot onderhoud- en renovatietrajecten. Deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat wij onder andere gespecialiseerd zijn in de renovatietrajecten van woningcorporaties. Zo zijn wij de afgelopen jaren bij diverse woningcorporaties als directe partner aangesloten.

Kennis bestaand bezit

Onze wortels liggen in het bezit van woningcorporaties, hierdoor beschikken wij over een uitstekende kennis van verschillende typen woningen. Wij zijn gespecialiseerd in renovatie en verduurzaming van grondgebonden rijwoningen, hoogbouw, portiekflats en binnenstedelijke, dorps- en stadswoningen. De verschillende typen woningen vragen om het toepassen van verschillende daksystemen. Wij zijn bekend met staaldaken, pannendaken, groendaken en zijn bovendien gespecialiseerd in solarsystemen. Wij hebben dus kennis van alle mogelijke oplossingen voor het bestaand bezit.

 

Procesbeheersing

Wij beheersen het volledige dakrenovatieproces: van advies tot beheer. Voor alle verschillende stappen in het proces hebben wij onze eigen specialisten in huis. Om dit proces betrouwbaar, probleemloos en efficiënt te laten verlopen werken wij met vaste procesleiders op onze projecten. Door een procesleider aan een project toe te wijzen wordt de procesvoortgang gedurende het gehele project bewaakt. Zij zetten de juiste acties uit en laten niets aan het toeval over. Door onze procesleiders verhogen wij de kwaliteit en het succes van een project!

Het succes van een project is afhankelijk van hoe mensen met elkaar communiceren.

Zekerheid van kwaliteit

Wij hechten erg veel waarde aan de kwaliteit van het door ons geleverde werk. Wij bieden zekerheid van kwaliteit door regelmatig kwaliteitscontroles uit te voeren. We waarborgen dat kwaliteit van onze dakspecialisten door regelmatig vakinhoudelijke opleidingen en trainingen aan te bieden.

Kwaliteitscontroles

Vanaf het begin tot aan het einde van een project wordt een kwaliteitsapp met foto’s onderhouden. In deze app tonen wij aan dat alle werkzaamheden volgens de afspraak uitgevoerd zijn en dat de kwaliteit van het werk voldoet aan de eisen. De kwaliteitscontroles worden met de opdrachtgever gedeeld, zodat voor hen altijd het hele proces zichtbaar is. Hiermee garanderen wij te allen tijden onze kwaliteit.

Kwaliteit van vakspecialisten

Om de kwaliteit van onze vakspecialisten up-to-date te houden leiden wij onze dakvernieuwers op. Startende dakspecialisten volgen een moduletraject via GAan in de bouw en worden door een van onze leermeesters praktisch opgeleid op het dak. Onze dakvernieuwers worden jaarlijks bijgeschoold op verschillende vakgebieden zoals zinktrainingen en luchtdicht bouwen.

Ter bewustwording van de veiligheidsrisico’s organiseren wij jaarlijks KVGM-dagen en worden er maandelijks toolbox meetings georganiseerd. Het geheel van opleidingen en cursussen wordt verzorgd door onze eigen jobcoach Lobke. Ook bij ons werken?

.