Branche leidt mensen zelf op tot dakdekker

In Uitgeverij Dakenraad een mooi artikel over het opleidingstraject van GAan in de Bouw:

Als anderen het nalaten, dan doen we het zelf wel. Dat is in het kort de gedachte achter GAan in de Bouw, een nieuwe opleidingsmethode voor onder andere dakdekkers. Dakenraad nam een kijkje bij de tweede groep leerlingen die bij Bouwmensen in Horst de module ‘Basiskennis pannendekken’ volgde.

Onder toeziend oog van twee ervaren leermeesters leggen elf dakdekkers pannen op een houten constructie. We zijn weliswaar in het pand van Bouwmensen Limburg, maar aan de gemiddelde leeftijd van de leerlingen is af te leiden dat het hier niet om een reguliere mbo-opleiding gaat. Daarvoor ogen de cursisten net een paar jaar te oud en verraden hun handelingen net iets te veel ervaring. En dat klopt, want dit is de tweede groep dakdekkers die een opleiding volgt via het nieuwe opleidingsmodel voor Gespecialiseerde Aannemers: GAan in de Bouw.