Jan Weijers kijkt terug voor de toekomst

Uitgeverij Dakenraad vertelt het verhaal over Jan Weijers:

“Dit verhaal gaat over Jan Weijers, directeur van Weijerseikhout uit Groesbeek. De zeventiger heeft een bijzondere loopbaan achter zich, met als één van de hoogtepunten meer dan 25 jaar voorzitterschap van branchevereniging Het Hellende Dak. Jan Weijers is terecht lid van de redactie van Dakenraad. In de komende edities gaat hoofdredacteur Frank de Groot met hem in gesprek om zijn kennis en ervaring voor de huidige en toekomstige generaties vast te leggen.”

Jan Weijers kan bogen op een lange en inspirerende loopbaan, die zestig jaar geleden begon in Groesbeek. Daar was zijn vader – ook een Jan – actief als pannenlegger bij een aannemer, met een schamele verdienste van 10 gulden per 1.000 gelegde dakpannen. Het was zwaar werk voor weinig geld en de toen 17-jarige zoon Jan wilde het maar al te graag anders doen. Terugkijkend zegt hij daarover: “Ik wilde niet enkel dakpannen leggen, maar complete daken maken”. Daarvoor was het nodig om zelf pannen te kunnen inkopen, hetgeen in die tijd verre van gebruikelijk was. De komst van de betondakpan bleek een opening te bieden. Binnen de kortste keren was het familiebedrijf aan het floreren. Het was het begin van een loopbaan die pieken en dalen zou kennen, maar die vooral met hart voor het dak en het vak werd doorlopen en nog altijd op dezelfde wijze wordt beleefd.