Maatregelen Weijerseikhout Coronavirus

Wij hebben grote bewondering voor iedereen die in deze omstandigheden voor elkaar zorgt en elkaar helpt er het beste van te maken. Ook bij Weijerseikhout volgen we de richtlijnen van het RIVM, waarbij het onze eerste prioriteit is om de gezondheid van alle collega’s en familieleden te waarborgen. Daarbij vinden we het belangrijk dat de continuïteit van de werkzaamheden behouden wordt. We proberen onze projecten op een zo’n goed mogelijke manier draaiende te houden. Welke maatregelen er bij Weijerseikhout getroffen worden, lees je in onderstaande updates.


28 maart 2020

Infographic richtlijnen bouwplaats

Op de bouwplaats houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen hebben wij – voor onze dakvernieuwers, leveranciers en klanten –  samengevat in een infographic. Je leest hem hier.


24 maart 2020

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor Weijerseikhout?

Naar aanleiding van de persconferentie van 23 maart hebben we onze bestaande maatregelen aangescherpt met nieuwe maatregelen. We volgen de nieuwe richtlijnen van het RIVM op, waarbij het onze eerste prioriteit is om de gezondheid van alle collega’s, familie en andere betrokkenen te waarborgen. Op dit moment zijn er binnen Weijerseikhout nog altijd geen besmettingen geconstateerd. Mochten er tussentijds veranderingen zijn, dan wordt iedereen hier direct over geïnformeerd. 

Belangrijkste maatregelen:

 1. Voor de uitvoerende functies geldt dat de werkzaamheden (vooralsnog) gewoon doorgaan. Dit is alleen mogelijk als we goed met elkaar omgaan en de volgende maatregelen hanteren:
  • We reizen met niet meer dan twee personen in een auto. Hiervoor worden extra auto’s voor ter beschikking gesteld;
  • Op de bouwplaats werk je zoveel mogelijk twee aan twee en houd je aan de minimale afstand van 1,5 meter;
  • Kom niet samen met meer dan twee personen, ook niet tijdens de koffie of de schaft;
 1. Voor de ondersteunende functies geldt dat we tot 6 april werken vanuit verschillende locaties:
  • Ons kantoor: Ambachtsweg 18;
  • Magazijn/solarafdeling: Ambachtsweg 18A;
  • De tweede verdieping op de locatie in Velp: Infanteriestraat 3;
  • Thuis of extern;

De verdeling is zo ingericht dat de onderlinge communicatie tussen de teams alleen telefonisch of online plaatsvindt. Zie hier ook op toe en spreek elkaar aan wanneer je ziet dat dit niet gebeurt. Zo beperken we de risico’s van verspreiding van het virus. Bezoek het kantoor dus uitsluitend noodzakelijk en in overleg met je leidinggevende.

 1. Op moment dat een persoon in jouw gezin koorts heeft, neem dan contact op met je leidinggevende en blijf thuis.
 2. Grote personeelsbijeenkomsten of vergaderingen zoals bijvoorbeeld (#samensterk) worden uitgesteld tot na 1 juni.

24 maart 2020

Algemene beleidsrichtlijnen 

Om de richtlijnen van het RIVM goed te kunnen volgen en besmettingen en verspreiding van het coronavirus op de werkvloer zoveel mogelijk te beperken, volgt hieronder een overzicht van de belangrijkste regels van het RIVM.  Daarna geven we enkele tips hoe je deze het beste onderweg, op de bouwplaats of op kantoor kunt toepassen.

De belangrijkste richtlijnen van het RIVM:

 • Schud geen handen;
 • Blijf minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar (dit zijn twee armlengtes);
 • Beperk sociaal contact en voorkom groepsvorming;
 • Blijf thuis als iemand in je gezin (of jezelf natuurlijk) verkouden is of koorts heeft en zich niet lekker voelt;
 • Hoest/nies in je ellenboog;
 • Gebruik een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek na één keer gebruiken weg;
 • Was je handen regelmatig (elk uur) minimaal 20 seconden met water en zeep;
 • Was je handen elke keer na hoesten en/of niezen;
 • Zorg er samen voor dat de bouwplaats en het kantoor schoongehouden wordt (zorg voor aanwezigheid basisregels hygiëne, voldoende handzeep en schoonmaakmiddelen);
Onze tips om de richtlijnen zo goed mogelijk te handhaven:

Op en naar de bouwplaats;

 • Blijf op 1,5 meter afstand van elkaar en van de bewoner;
 • Reis met maximaal 2 personen per auto;
 • Bezoek het kantoor uitsluitend noodzakelijk en in overleg met je leidinggevende;
 • Geef elkaar en bewoners geen hand;
 • Let op signalen bij bewoners en collega’s. Heb je vraagtekens bij een situatie? Schakel de uitvoerder in;
 • Zorg er gezamenlijk voor dat de bouwplaats continu schoon wordt gehouden (zorg voor aanwezigheid basisregels hygiëne, voldoende handzeep en schoonmaakmiddelen);
 • Verspreid lunchpauzes, en lunch met maximaal 2 personen;
 • Als je bij een bewoner binnen moet zijn zorg je ervoor dat je een mondkapje en plastic handschoenen draagt;
 • Neem niet deel aan vergaderingen met meer dan 2 personen;
 • Mijd contact met collega’s van andere teams;
 • Probeer mondkapjes thuis te reinigen (vanwege de beperkte beschikbaarheid);
 • Mijd zoveel mogelijk tankstations voor het drinken van koffie, het tanken zelf is (uiteraard) noodzakelijk;
 • Zorg er samen voor dat de bouwplaats (en de auto) schoongehouden wordt (zorg voor aanwezigheid basisregels hygiëne, voldoende handzeep en schoonmaakmiddelen);

Op kantoor;

 • Bezoek het kantoor uitsluitend noodzakelijk en in overleg met je leidinggevende;
 • Mijd contact met collega’s van een andere vestiging;
 • Zorg er samen voor dat de bouwplaats en het kantoor schoongehouden wordt (zorg voor aanwezigheid basisregels hygiëne, voldoende handzeep en schoonmaakmiddelen);
 • Neem niet deel aan vergaderingen met meer dan 3 personen (maximaal 2 collega’s en 1 opdrachtgever of klant);
 • Lunch met maximaal 2 personen tegelijk;
 • Plan zoveel mogelijk afspraken tot 6 april alleen via conference calls, skype en/of telefonisch;
 • Plan alleen afspraken (op kantoor of op locatie) wanneer deze strikt noodzakelijk zijn. Zorg dat hier nooit meer dan 3 deelnemers bij aanwezig zijn;
 • De geplande jaargesprekken worden tot 6 april geannuleerd;
 • Geplande grotere vergaderingen (van 4-10 personen) waaronder OR-vergadering worden tot 6 april geannuleerd;
 • Geplande grotere bijeenkomsten (> 10 personen), zoals trainingen/cursussen/seminars worden tot 1 juni geannuleerd;

Veelgestelde vragen

Om onduidelijkheden te voorkomen, hebben we een aantal veelgestelde vragen op een rijtje gezet. Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact op met je leidinggevende.

Ik ben, of iemand uit mijn gezin is, verkouden/grieperig. Hoe weet ik of dit ernstig genoeg is om thuis te blijven?
Wanneer jij, of iemand in je gezin, last hebt/heeft van één of meer van de onderstaande klachten verzoeken wij je thuis te blijven 1: aanhoudende keelpijn, 2: benauwdheid en/of kortademigheid, 3: lichte verhoging en/of koorts.

Wat gebeurt er wanneer iemand in mijn naaste omgeving (thuis) verschijnselen heeft van het coronavirus?
Wij verzoeken je dan om direct thuis te blijven.

 Wat gebeurt er wanneer iemand in mijn naaste omgeving (een directe collega waarmee je reist) verschijnselen heeft van het coronavirus?
Wanneer dit voorkomt blijven jij en de betreffende persoon direct thuis en gaan jullie in thuisquarantaine.

Wat gebeurt er wanneer iemand in mijn naaste omgeving (met wie je in contact bent geweest, maar niet thuis) verschijnselen heeft van het coronavirus?
Wanneer dit voorkomt blijf jij direct thuis en ga je in thuisquarantaine. Jouw collega’s kunnen in dit geval wel gewoon naar het werk, wanneer zij geen klachten hebben.

Wat is je naaste omgeving?

 • Thuis
 • Collega met wie je in de bus rijdt
 • Familie of vrienden waarmee je de afgelopen dagen frequent en/of langdurig contact hebt gehad

Wat is thuisquarantaine?
We spreken van thuisquarantaine als iemand die niet ziek is thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen. Deze periode duurt maximaal 2 weken (in het geval van het coronavirus).

Wat moet ik doen als ik in thuisquarantaine moet?
Wanneer je in thuisquarantaine komt volg je de standaard regeling bij ziekmelding. Je meldt je bij je leidinggevende en je meldt je ziek op kantoor. Dit met duidelijke vermelding dat het gaat om quarantaine in verband met het coronavirus.

Hoe lang moet ik uitzieken als ik thuisblijf met verhoging of verkoudheid?
Veel mensen blijven voor de zekerheid thuis als ze verhoging of verkoudheid hebben. Zodra je 24 uur geen klachten meer hebt gehad kun je weer aan het werk. Worden de klachten juist erger, krijg je koorts (hoger dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk? Neem dan contact op met de huisarts.

Hoe weet je of je genezen bent van het coronavirus?
Als je je beter voelt en 24 uur geen gezondheidsklachten meer hebt gehad, ben je genezen en kun je anderen niet meer besmetten.

Hoe weet ik of ik wel of niet verwacht word op het werk?
Wanneer je niets hoort gaan de werkzaamheden gewoon door. Mocht er een verandering plaatsvinden dan hoor je dit van je leidinggevende.

Wat als ik een ziek kind of familielid moet verzorgen?
Als je noodzakelijk verzorging op je moet nemen bij ziekte van een persoon neem je contact op met je leidinggevende om te bespreken op welke manier dit het beste georganiseerd kan worden.

Mijn kinderen gaan niet meer naar de basisschool (of opvang), ik kan geen oppas organiseren wat nu?
Als je geen oppas kunt organiseren is tot 6 april de regel dat je maximaal 1 dag per week vrij kunt nemen voor de opvang van je kinderen (basisschool of jonger). Je krijgt hiervoor vanuit Weijerseikhout doorbetaald. Wanneer je meer dagen nodig hebt neem dan contact op met je leidinggevende. Er is dan sprake van ATV of SNIP. Mocht dit echt een probleem zijn dan zoeken we samen naar een oplossing.