Woonzorg Nederland & Weijerseikhout plaatsen op 5.000 woningen zonnepanelen

Op donderdag 25 augustus ondertekenden Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland en Bas van Deinsen, commercieel manager bij Weijerseikhout de overeenkomst voor het ‘Zon op Dak-programma’. Beide partijen bekrachtigen hiermee de samenwerking om op nog eens 5.000 woningen van Woonzorg Nederland zonnepanelen te plaatsen. Dit is aanvullend op de 4.000 woningen die Woonzorg Nederland al van zonnepanelen heeft voorzien.

Zon op het Dak-programma

Het programma loopt vooralsnog tot eind 2025. Naast dat Woonzorg Nederland een leverancier selecteerden, onderzochten ze ook de brand- en constructieve veiligheid van de woningen. De woningen die als eerste in aanmerking komen moeten aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Zo mag de dakbedekking de komende vijf jaar niet aan vervanging toe zijn en worden woningen met de slechtste energielabels het eerst verduurzaamd.

Woonzorg Nederland legt uit: “We zijn blij dat we dit realiseren. De vraag vanuit onze huurders naar zonnepanelen stijgt, mede door de hoge energieprijzen. Met de opbrengst van de zonnepanelen dragen we bij aan het beperken van de CO2 uitstoot. En onze huurders krijgen lagere woonlasten doordat ze minder elektriciteit van het net afnemen.”

Draagvlakmeting door Weijerseikhout

Het plaatsen van zonnepanelen op de geselecteerde woningen vindt plaats bij voldoende draagvlak onder de huurders. De communicatie met de huurders van de woningen waar zonnepanelen geplaatst worden, verloopt via Weijerseikhout. Naast uitleg over de werkwijze, maken ze ook duidelijk wat de kosten en opbrengsten zijn voor de huurders. Bovendien kunnen huurders al hun vragen kwijt bij de bewonersconsulente van Weijerseikhout.